CEBioForum 2023

Od wielu lat współpraca pomiędzy firmami a jednostkami naukowymi napotyka na pewne trudności, pomimo wielu wysiłków włożonych w przyspieszenie tej współpracy. Dlatego chcemy docenić projekty z sektora life science, w których budowanie pomostów między światem naukowym a światem przedsiębiorców jest owocne i przynosi korzyści obu stronom. Wnioski w tym obszarze powinny obejmować zarówno instytucje naukowe, jak i działy badawczo-rozwojowe istniejących firm w wyniku współpracy pomiędzy jednostką badawczą i firmą.
W tej kategorii Nagroda CEBioForum trafi do osoby, która ma znaczący wpływ na kierunek rozwoju biotechnologii w Polsce.
Ta kategoria jest dedykowana do wyróżniania młodych firm powstałych po 01.01.2018 z obiecującymi projektami komercjalizacyjnymi. Adresujemy podmioty, których działalność opiera się na wdrożeniu na rynek np.: innowacyjnego produktu biotechnologicznego, urządzenia medycznego czy programu bioinformatycznego.
Spośród wszystkich zgłoszeń w tym konkursie nasi eksperci  będą mieli możliwość wskazania najciekawszego projektu w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie naukowe lub biznesowe.

Kategorie

biotech awards’

+ jury

prof. Magdalena Król

Cellis sp. z o.o.
/ Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Beata Szparaga-Waśniewska

mBank S.A.

Robert Florczykowski

Third Dot

dr. Paweł Wielgus

Bioceltix/ Kvarko Investment Fund

Aleksander Kłósek

YouNick Mint

application deadline

31 Marca 2023

apply for
the award

[NEXForms id="1"]