Od wielu lat współpraca pomiędzy firmami a jednostkami naukowymi napotyka na pewne trudności, pomimo wielu wysiłków włożonych w przyspieszenie tej współpracy. Dlatego chcemy docenić projekty z sektora life science, w których budowanie pomostów między światem naukowym a światem przedsiębiorców jest owocne i przynosi korzyści obu stronom. Wnioski w tym obszarze powinny obejmować zarówno instytucje naukowe, jak i działy badawczo-rozwojowe istniejących firm w wyniku współpracy pomiędzy jednostką badawczą i firmą.
W tej kategorii Nagroda CEBioForum trafi do osoby, która ma znaczący wpływ na kierunek rozwoju biotechnologii w Polsce.
Ta kategoria jest dedykowana do wyróżniania młodych firm powstałych po 01.01.2018 z obiecującymi projektami komercjalizacyjnymi. Adresujemy podmioty, których działalność opiera się na wdrożeniu na rynek np.: innowacyjnego produktu biotechnologicznego, urządzenia medycznego czy programu bioinformatycznego.
Spośród wszystkich zgłoszeń w tym konkursie nasi eksperci  będą mieli możliwość wskazania najciekawszego projektu w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie naukowe lub biznesowe.

Kategorie

biotech awards’

+ jury

prof. Jacek Jamielity

Explorna Therapeuthics

prof. Krzysztof Pyrć

Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ

Jakub Jasiczak

Porozumienia Spółek Celowych

Aleksander Kłósek

YouNick Mint

Włodzimierz Kuc

NCBiR

Robert Mikulski

Związek Firm Biotechnologicznych BioForum

application deadline

31 Marca 2023

+ Regulamin nagród
+ formularz aplikacyjny

apply for
the award