O ZWIĄZKU

Biotechnologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, charakteryzująca się ciągłym postępem i przełomami. BioForum ułatwia wymianę informacji, wyników badań i najlepszych praktyk pomiędzy firmami członkowskimi. Dzięki temu członkowie są na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami i trendami w branży.

Co więcej, BioForum reprezentuje zbiorowy głos swoich członków w kontaktach z organami regulacyjnymi, agencjami rządowymi i decydentami na poziomie krajowym lub europejskim jako członek EuropaBio (więcej szczegółów poniżej). Opowiadamy się za polityką wspierającą rozwój sektora biotechnologii, odpowiadającą na wyzwania branżowe i promującą innowacje.

BioForum jest właścicielem platformy współpracy i networkingu  – CEBioForum – umożliwiającej profesjonalistom w tej dziedzinie łączenie się, dzielenie się pomysłami i tworzenie partnerstw, które mogą prowadzić do wspólnych projektów badawczych, wspólnego rozwoju technologii i wymiany wiedzy. Konferencje CEBioForum, organizowane od 2000 roku, dają firmom aktywnym w tej dziedzinie możliwość zaprezentowania swoich produktów i usług szerszemu gronu odbiorców, co potencjalnie prowadzi do nowych możliwości biznesowych i partnerstw.

DOŁĄCZ DO NAS

Aby przystąpić do związku, niezbędne jest wypełnienie deklaracji członkowskiej przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz przesłanie jej na adres związku: zwiazek@bioforum.pl

Związek działa na podstawie Statutu.

CELE

BIOFORUM JEST CZŁONKIEM:

Związek BioForum został członkiem International Council of Biotechnology Associations (ICBA) jako przedstawiciel polskiej biotechnologii. Jest to ważny krok w rozwoju naszej organizacji, umożliwiający reprezentowanie polskiej biotechnologii na arenie międzynarodowej.
ICBA zrzesza stowarzyszenia związane z rozwojem biotechnologii z całego świata i działa jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń, wspiera innowacyjność, a także prowadzi działania na rzecz tworzenia korzystnych warunków regulacyjnych i biznesowych dla branży.
Dzięki swoim członkom z całego świata, ICBA staje się głosem sektora biotechnologicznego na arenie międzynarodowej, przyczyniając się do kształtowania przyszłości tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny.
Jesteśmy dumni, że możemy reprezentować Polskę w tej organizacji w celu podkreślenia dotychczasowych osiągnięć #polishbiotech. To członkostwo otwiera nowe możliwości współpracy oraz wymiany wiedzy z czołowymi przedstawicielami branży biotechnologicznej na świecie.

Związek BioForum włącza się w europejską debatę o przyszłości branży biotech! Związek Firm Biotechnologicznych BioForum aktywny udział w pracach nad EuropaBio. BioForum ostatnio zarejestrowano w stowarzyszeniu organizacji
w Brukseli, gdzie przedstawiciel dokładnie rozpoznał strukturę, takie działanie EuropaBio oraz wyodrębnienie określonych zrzeszonych podmiotów.
EuropaBio to europejskie stowarzyszenie zrzeszające 39 firm biotech, 27 przez narodowe oraz 10 stowarzyszonych. Co roku stowarzyszenie organizuje Europejskie Forum Biotechnologii Przemysłowej (EFIB). Związek projektu europejskiej biotechnologii przez długi i Parlamentem Europejskim, opiniuje powstającą legislację sektora Healthcare oraz Industrial Biotechnology.W ramach współpracy firmy zrzeszonej jako członek Związku BioForum ,

Warszawska Izba Gospodarcza buduje silny samorząd gospodarczy w regionie, aby należycie reprezentować interesy zrzeszonych przedsiębiorców. Ponadto, działając od 1990 roku, wspiera zrzeszone firmy w ich wysiłkach na rzecz wzrostu konkurencyjności na rynku światowym.

Z tego właśnie powodu Związek Firm Biotechnologicznych BioForum również przystąpił do WIG. Naszym celem jest rozszerzenie sieci współpracy również poza sektorem biotechnologii. Poprzez takie działania staramy się uwzględniać różnorodność potrzeb firm członkowskich w zakresie realizacji projektów i ekspansji międzynarodowej.

Związek Firm Biotechnologicznych BioForum jest członkiem koalicji AI w zdrowiu. 

Koalicja na rzecz AI w Zdrowiu stawia sobie za cel kształtowanie polityki rozwoju sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony zdrowia. Jej głównym celem jest stworzenie środowiska umożliwiającego szybkie i powszechne korzystanie przez polski system ochrony zdrowia z najnowszych osiągnięć AI. Stoimy na stanowisku, że rozwiązania AI w ochronie zdrowia powinny respektować centralną rolę profesjonalisty medycznego w opiece nad pacjentem i wzbudzać jego zaufanie.

BIOFORUM WSPÓŁPRACUJE Z:

Związek BioForum wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu postanowiły zawrzeć Porozumienie o Współpracy, którego celem jest stworzenie dogodnych warunków do promocji Polski jako centrum biotechnologicznego w Europie i na świecie.

Współpraca ta polega na wzajemnym wsparciu działań w zakresie przedsięwzięć, projektów lub programów, których celem jest podejmowanie wspólnych inicjatyw przyczyniających się do:

  • promocji polskiego sektora biotechnologicznego w Polsce i na świecie,
  • wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze regulacji, technologii i standardów biotechnologicznych,
  • promocji Polski jako centrum rozwoju technologii medycznych,
  • tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw z branży biotechnologicznej, w szczególności poprzez promowanie ich względem potencjalnych kontrahentów zagranicznych, obecnych na rynku polskim lub dopiero planujących współpracę z polskimi partnerami.

Związek BioForum podpisał umowę o współpracy z Fundacją Klaster LifeScience Kraków. 

Klaster LifeScience Kraków powstał w 2006 r. jako sieć współpracy instytucji i firm z makroregionu Polski Południowej, które połączyły wspólne cele i wizja rozwoju ekosystemu innowacji w obszarze biotechnologii i life science.

Zbliżone cele doprowadziły do sformalizowania współpracy pomiędzy Związkiem a Fundacją głównie w zakresie organizowanych przez strony wydarzeń: CEBioForum oraz Life Science Open Space (LSOS).

MAPA POLSKICH FIRM BIOTECH

Naszym celem jest wspieranie networkingu w branży biotechnologicznej – dlatego stworzyliśmy #POLISCHBIOTECH DATABASE

Stowarzyszenie Firm Biotechnologicznych BioForum uruchomiło internetową polską bazę firm biotechnologicznych.

Jako największe stowarzyszenie firm biotechnologicznych w Polsce, jesteśmy pierwszym punktem kontaktu dla przedsiębiorców z branży.

Chcemy współtworzyć polską społeczność biotechnologiczną i uczestniczyć w jej rozwoju!

Nie zwlekaj i dołącz do
#POLISHBIOTECH DATABASE już dziś!

RAPORTY PODSUMOWUJĄCE

CZŁONKOWIE

KONTAKT

Pełna nazwa: ZWIĄZEK FIRM BIOTECHNOLOGICZNYCH BIOFORUM

Forma prawna: związek pracodawców

KRS: 0000882629
NIP: 7011020205
REGON: 388187704

Data rejestracji: 10 lutego 2021 r.

Adres siedziby: ul. Herbu Janina 5/U03, 02-972 Warszawa, Polska

Numer rachunku w banku BNP Paribas: 26 1600 1462 1850 9477 5000 0001

zwiazek@bioforum.pl