O ZWIĄZKU

Sektor biotechnologiczny przez ostatnie lata rozrósł się i potrzeba podmiotu reprezentującego branżę jest już oczywista. Związek pracodawców pozwoli na skuteczną walkę o regulacje sprzyjające rozwojowi branży, ale także na przyciąganie projektów celowych dla sektora.

Do związku mogą przystąpić osoby prawne, w tym działające w ramach międzynarodowych struktur korporacyjnych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, będące pracodawcami, w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców, prowadzące prace analityczne, badawczo rozwojowe lub działalność produkcyjną w obszarze biotechnologii, bądź będące inwestorami w takich podmiotach.

DOŁĄCZ DO NAS

Aby przystąpić do związku, niezbędne jest wypełnienie deklaracji członkowskiej przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz przesłanie jej na adres związku: zwiazek@bioforum.pl

Związek działa na podstawie Statutu.

CELE

  • Reprezentacja środowiska biotechnologicznego.
  • Identyfikacja i prowadzenie działań służących rozwojowi innowacyjnego przemysłu biotechnologicznego w Polsce.
  • Uczestniczenie w dialogu w zakresie kształtowania przepisów prawa i kierunków polityki państwa dotyczącej funkcjonowania innowacyjnego przemysłu biotechnologicznego.
  • Budowanie świadomości i wiedzy członków parlamentu, rządu, samorządów oraz przedstawicieli innych organów władzy publicznej na temat roli i znaczenia innowacyjnego przemysłu biotechnologicznego oraz w Polsce.
  • Wspieranie członków Związku w procesie rejestracji, produkcji produktów biotechnologicznych w Unii Europejskiej.
  • Rozwijanie stałych kontaktów i wymiany informacji między członkami Związku.

ŚWIADCZENIA

BioForum jest członkiem EuropaBio

Związek BioForum włącza się w europejską debatę o przyszłości branży biotech! Związek Firm Biotechnologicznych BioForum planuje aktywny udział w pracach związku EuropaBio. Przedstawiciele BioForum uczestniczyli ostatnio w spotkaniu członków organizacji w Brukseli, gdzie mieli okazję poznać strukturę, zasadę działania EuropaBio oraz osobiście poznać przedstawicieli zrzeszonych podmiotów. EuropaBio to europejskie stowarzyszenie zrzeszające 39 firm biotech, 27 związków narodowych oraz 10 członków stowarzyszonych. Co roku stowarzyszenie organizuje European Forum of Industrial Biotechnology (EFIB). Związek reprezentuje europejski biotech przez Komisja Europejską i Parlamentem Europejskim, opiniuje powstającą legislację sektora Healthcare oraz Industrial Biotechnology. W ramach współpracy firmy zrzeszone jako członkowie Związku BioForum , mogą między innymi, zasiadać w Gupach Roboczych (Working Groups) i przez to wpływać na europejską legislację w poszczególnych sektorach tematycznych.

BioForum jest członkiem Warszawskiej Izby Gospodarczej (WIG)

Warszawska Izba Gospodarcza buduje w regionie silny samorząd gospodarczy, w celu godnego reprezentowania interesów zrzeszonych przedsiębiorców.
Ponadto działając od 1990 roku wspiera zrzeszone firmy w ich dążeniach do wzrostu konkurencyjności na rynku globalnym.

Z tego powodu Związek Firm Biotechnologicznych BioForum przystąpił do WIG, mając na celu poszerzenie sieci współpracy również poza sektorem biotechnologicznym.
Poprzez takie działania BioForum ma względzie różnorodność potrzeb firm członkowskich w realizacji projektów oraz ekspansji międzynarodowej.

MAPA POLSKICH FIRM BIOTECH

BioForu Naszym celem jest wspieranie networkingu w branży biotechnologicznej – dlatego stworzyliśmy #POLISCHBIOTECH DATABASE

Stowarzyszenie Firm Biotechnologicznych BioForum uruchomiło internetową polską bazę firm biotechnologicznych.

Jako największe stowarzyszenie firm biotechnologicznych w Polsce, jesteśmy pierwszym punktem kontaktu dla przedsiębiorców z branży.

Chcemy współtworzyć polską społeczność biotechnologiczną i uczestniczyć w jej rozwoju!

Nie zwlekaj i dołącz do #POLISHBIOTECH DATABASE już dziś!

RAPORTY PODSUMOWUJĄCE

CZŁONKOWIE

KONTAKT

Pełna nazwa: ZWIĄZEK FIRM BIOTECHNOLOGICZNYCH BIOFORUM

Forma prawna: związek pracodawców

KRS: 0000882629
NIP: 7011020205
REGON: 388187704

Data rejestracji: 10 lutego 2021 r.

Adres siedziby: ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, Polska

Numer rachunku w banku BNP Paribas: 26 1600 1462 1850 9477 5000 0001

zwiazek@bioforum.pl