W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój sektora biotechnologii. Rośnie również rola i rozpoznawalność polskich przedstawicieli w tej dziedzinie. Wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów biznesowych umożliwiają między innymi targi branżowe z sektora life science. W dniach 22-24 lutego 2022r. w Dubaju odbyły się 27. targi DUPHAT (Dubai Intenational Pharmaceuticals & Technologies). Reprezentantem polskiej biotechnologii na stoisku narodowym podczas tego wydarzenia była dr Magdalena Kulczycka z CEBioForum, która przyznaje, że Dubaj to jeden z ciekawszych, otwartych na nowe technologie w farmacji i kosmetologii rynków.

DUPHAT to unikalne wydarzenie, jakiego nie może przegapić nikt z branży biotech. Łączy naukowców i przedsiębiorców z całego świata. Wiodącą misją targów jest dostarczenie całościowych rozwiązań dla przemysłu farmaceutycznego. W ciągu trzech dni spotkań odbywają się konferencje i warsztaty, podczas których można czerpać wiedzę od liderów z dziedziny biotechnologii, badaczy, a także odbyć spotkania i wymienić poglądy naukowe. Prezentacje poszczególnych krajów dają natomiast szansę na przedstawienie innowacji w sektorze biotech i tworzą nowe perspektywy biznesowe dla uczestników.

Tegoroczny DUPHAT, podobnie jak rok temu, skupiał się na wyzwaniach i osiągnięciach w walce z wirusem COVID-19. Przedstawione zostały najnowsze strategie walki z chorobą, a także rola farmacji i procedur medycznych podczas pandemii. Wśród tematów i problemów, którymi zajmować się będą przedstawiciele branży biotech-farmy w tym roku, pojawiły się także: choroby rzadkie, kardiologia, HIV, choroba Alzheimera, terapia lekowa, farmakogenomika, czy kształtowanie przyszłych procedur medycznych.

Polski reprezentant podczas targów DUPHAT

W tegorocznych targach DUPHAT swój udział miała także Polska, której reprezentantem i ekspertem na stoisku narodowym Polish Biotech była dr Magdalena Kulczycka – doktor nauk Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ ze specjalizacją w mikrobiologii i biologii molekularnej. Dr Magdalena Kulczycka posiada doświadczenie naukowca i przedsiębiorcy, co stanowi cenne połączenie w branży biotech. W latach 2007-2013 związana była z MicroBioLab Ltd. jako founder, CEO i specjalista biotechnologii. Do kwietnia 2021r. pełniła funkcję Brokera Transferu Technologii odpowiedzialnego za komercjalizację na Wydziałach Lekarskim i Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczy także w licznych konferencjach i targach branżowych w Polsce i za granicą, w tym: BioEurope, BioFit, ChinaBio, Nordic Life, Science Days, LifeScience Open Space. Jako obecny dyrektor CEBioForum wystąpiła podczas targów DUPHAT.

Program polskiej misji na targach DUPHAT objął między innymi: spotkania B2B, uroczyste otwarcie stoiska narodowego, wystąpienie eksperta, prezentacje firm czy wizyty studyjne (wyjazdowe wyprawy do firm). W ramach wystąpienia eksperta, dr Magdalena Kulczycka nawiązała do rozwoju polskiej sceny biotechnologicznej i biobiznesu. Przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia oraz perspektywy rozwoju sektora biotechnologicznego w Polsce do roku 2025. W wystąpieniu pojawiła się także prezentacja potencjału targów CEBioForum 2022 – najbardziej rozpoznawalnego eventu biotechnologicznego w centralnej Europie. Dr Magdalena Kulczycka opowiedziała o możliwościach, jakie otwiera przed swoimi uczestnikami oraz o 20. jubileuszowych targach CEBioForum 2022, które odbędą się już 25-26 maja 2022r. w Warszawie.

Oprócz polskiego eksperta, na DUPHAT pojawili się również przedstawiciele polskich firm, dla których była to szansa na prezentację innowacyjnych rozwiązań. Dr Magdalena Kulczycka podkreśliła możliwości, jakie dają targi polskiemu biotechowi: „Cieszy mnie uczestnictwo w targach i możliwość osobistego poznania przedstawicieli firm z tego specyficznego, a zarazem bardzo atrakcyjnego rynku”. Wierzymy, że uczestnictwo Polski w tak ważnym dla branży wydarzeniu pomoże w dalszym rozwoju polskiego sektora biotechnologii i farmacji oraz wzmocnienia jego pozycji w świecie poprzez nawiązanie szerokiej sieci współprac. Możemy powiedzieć, że jest to znaczący krok w przyszłość.