Zainwestuj w biotechnologię, czyli know-how dla inwestorów indywidualnych

To konferencja przygotowana dla osób, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę w zakresie oceny ryzyka, innowacyjności i wyceny spółek biotechnologicznych.

PROGRAM

Panel I
Ocena wartości Spółki – jak analizować dane, dokumenty i wyceny Spółek
prof. Tadeusz Pietrucha, Bio-Tech Consulting Sp. z o. o.

Panel II
Ocena potencjału firmy pod kątem innowacyjności i technologii produktu.
Robert Florczykowski PKO TFI (brak zgody prelegenta na rejestrację materiału video)

PANEL III
Krótka analiza spółek notowanych na GPW oraz NEWCONNECT pod kątem inwestycji w BIOTECHNLOGIĘ.
Grzegorz Żebrowski ARIA FUND

PANEL IV
Panel dyskusyjny z Expertami – Spółki biotechnologiczne notowane na GPW i NewConnect – jak ocenić potencjał, stopę rentowności i horyzont inwestycyjny, czyli kiedy możemy spodziewać się zysku. Istnieje możliwość zadawania pytań przez uczestników wydarzenia.
przedstawiciele firm: Biotts, BIOCELTIX, GENOMTEC

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia

– Patronat honorowy

– Partnerzy strategiczni