“Branża firm biotechnologicznych z potencjałem
naukowym i gospodarczym dla Polski – szanse i wyzwania innowacyjnych spółek
biotechnologicznych.” – spotkanie na GPW

6 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie inwestorskie branży biotechnologicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Sali Notowań.
Celem wydarzenia była popularyzacja tematyki biotechnologii wśród inwestorów oraz spotkanie spółek biotechnologicznych z potencjalnymi inwestorami:

  • Droga na giełdę – najważniejsze etapy i aspekty dla spółki.
  • Przedstawienie spółkom biotechnologicznym korzyści płynących z obecności na giełdzie.
  • Prezentacja potencjału polskich spółek biotechnologicznych inwestorom

Spotkanie było współorganizowane przez firmę Reputation Managers sp. z o.o, zostało także objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Partnerem merytorycznym wydarzenia był Związek Firm Biotechnologicznych BioForum

Zobacz relacje z wydarzenia: