“Branża firm biotechnologicznych z potencjałem
naukowym i gospodarczym dla Polski – szanse i wyzwania innowacyjnych spółek
biotechnologicznych.” – spotkanie na GPW

Zapraszamy na wydarzenie, które odbędzie się 6 grudnia br. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Sali Notowań w godzinach 9:30-17:30.
Celem wydarzenia jest popularyzacja tematyki biotechnologii wśród inwestorów oraz spotkanie spółek biotechnologicznych z potencjalnymi inwestorami:
o Droga na giełdę – najważniejsze etapy i aspekty dla spółki.
o Przedstawienie spółkom biotechnologicznym korzyści płynących z obecności na giełdzie.
o Prezentacja potencjału polskich spółek biotechnologicznych inwestorom

Spotkanie jest współorganizowane przez firmę Reputation Managers sp. z.o.o, zostało także objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Związek Firm Biotechnologicznych BioForum

Zapraszamy do udziału! Kontakt: biotechday@reputacja.com.pl