Recepta na skuteczne badania kliniczne

Chcesz wiedzieć jak dobrze zaplanować badania kliniczne? Jak opatentować wyniki swoich badań? Jesteś zainteresowany pozyskaniem grantu rządowego lub wygrania konkursu finansującego badania? Jeśli te tematy są dla Ciebie interesujące koniecznie weź udział w naszym wydarzeniu.

PROGRAM

10.00 >> Start Wydarzenia (platforma ClickMeeting)
10:05-10:35 >> PANEL I
Badanie kliniczne made in Poland: od hipotezy badawczej do protokołu
badania
Prelegent: Piotr Iwański, Stowarzyszenie Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych GCPPL

10:45-11:15 >> PANEL II
Lek – szczęśliwy traf czy zaplanowane działanie? Droga od identyfikacji potrzeby medycznej po idealne CRO
Prelegent: Andrzej Urban

11:30-12:00>> PANEL III
How not to sink in TMF and ISF?
Prelegent: Ernest Szubert, Precision for Medicine

12:10-12:40 >> PANEL IV
Bezpieczeństwo uczestnika badania klinicznego
Prelegent: Wojciech Zasada, KCRI

12.45 >> Zakończenie spotkania
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia

– Patronat honorowy

– Partnerzy strategiczni