MedTech Challenges #1 – Magdalena Kulczycka

Jest to pierwszy, pilotażowy odcinek otwierający serię wywiadów z inspirującymi osobami reprezentującymi firmy, instytucje, stowarzyszenia, klastry, startupy i agencje rządowe związane z sektorem technologii medycznych. Magdalena Kulczycka (Dyrektor BioForum) wraz z Waldemarem Wiśniewskim (Senior Developer CEBioForum, gospodarz programu) opowiadają o zakresie tematycznym i założeniach nowej inicjatywy.