Marka „Fundusze Europejskie”. Znak rozwoju i jakości w gospodarce

20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej to najlepsza okazja do zerknięcia w przyszłość, którą tworzyć będą kolejne nowatorskie projekty, dzięki środkom z Funduszy Europejskich. W perspektywie finansowej 2021-2027, największym krajowym programem wspierania innowacyjności jest Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Dzięki niemu polskie firmy otrzymają łącznie nawet 7,9 mld euro. Konkursy ze środków europejskich to atrakcyjna ścieżka finansowania również projektów biotechnologicznych. O szansach wynikających z realizacji FENG rozmawiamy z Eweliną Dadasiewicz, dyrektor Komunikacji i Marketingu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Ewelina Dadasiewicz
Ewelina DadasiewiczDyrektor Komunikacji i Marketingu / Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Co NCBR proponuje przedsiębiorcom w ramach FENG?

Łączna alokacja na wszystkie działania realizowane przez NCBR w ramach FENG na lata 2021-2027 to 2,5 mld euro, czyli około 12 mld zł. Tak więc budżet instytucji stanowi ponad 30% całego budżetu programu. To duża odpowiedzialność, ale i ogromne możliwości wsparcia działalności B+R polskich przedsiębiorstw. FENG jest w dużej mierze kontynuacją Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ale cechuje się nowym, kompleksowym podejściem do potrzeb przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia prac B+R i wdrożenia ich wyników. Komercjalizacja projektów ma wzmocnić polską gospodarkę i przestawić ją na jeszcze wyższy poziom zaawansowania technologicznego i proekologicznego.

W realizacji FENG skupiamy się na trzech priorytetach: I – Wsparcie dla przedsiębiorców, II – Środowisko przyjazne innowacjom oraz III – Zazielenianie przedsiębiorstw. NCBR uruchomi w tym roku zarówno konkursy bez ograniczeń tematycznych, jak też sprofilowane.

Kto może się ubiegać o środki z FENG?

Oferta największego konkursu NCBR w ramach FENG – Ścieżki SMART bez ograniczeń tematycznych (projekt musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje) – w zależności od naboru, jest skierowana do dużych firm, ich konsorcjów wraz z MŚP, organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi oraz konsorcjów MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych. Zaplanowaliśmy też nabór dedykowany projektom z obszaru dostępności. W 2024 roku realizujemy także konkursy Seal of Excellence oraz IPCEI. Na stronie NCBR publikujemy harmonogram tegorocznych konkursów, których łączny budżet zaplanowany jest na poziomie 4,29 mld zł.

Fundusze Europejskie to ogromne środki wspierające naszą gospodarkę. Ale czy tylko?

Fundusze Europejskie często są postrzegane jedynie w wymiarze środków finansowych. Jednak niosą za sobą dużo więcej. To przede wszystkim szansa na rozwój i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku europejskim czy światowym. Również od bliskiej mi strony marketingowej, marka Fundusze Europejskie to najlepszy widoczny znak, że dany podmiot chce się rozwijać i korzysta w tym celu z dostępnych form wsparcia. To często dodatkowa szansa na promocję swojego projektu, co jest bardzo ważne bo buduje lub wzmacnia jego świadomość wśród potencjalnych kontrahentów czy odbiorców docelowych danego produktu czy usługi.

To również możliwość wypracowania rozwiązań na rzecz społeczeństwa, klimatu czy chociażby osób ze szczególnymi potrzebami. Już od 20 lat Fundusze Europejskie zmieniają naszą rzeczywistość, pomagają polepszyć jakość życia, a przede wszystkim przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki. Korzystamy na tym wszyscy. To impuls do działania na rzecz obecnych , ale i kolejnych pokoleń.

Najpiękniejszy w innowacjach jest fakt, że nie ma ich końca, a ogranicza nas tylko wyobraźnia. Zawsze jesteśmy w stanie coś poprawić czy wymyślić coś zupełnie nowego. Z naszego dorobku będą korzystały kolejne pokolenia, które jeszcze bardziej usprawnią dziś tworzone projekty. Najważniejsze więc, aby nie pozwolić by ten proces się zatrzymał, wręcz przeciwnie – musimy prężnie działać, by przełomowe pomysły inżynierów nie zostały zatracone i znalazły swoje odzwierciedlenie w komercjalizowanych produktach czy wdrażanych procesach. Z korzyścią dla środowiska, dla gospodarki, dla nas wszystkich.

NEWSLETTER

 

Dołącz do nas
i zostań członkiem BioForum
.

Więcej o naszej działalności znajdziesz w zakładce ZWIĄZEK