2. Międzynarodowa Konferencja WE! are Clinical Research

Po zeszłorocznym sukcesie wydarzenia skupiającego się na badaniach klinicznych Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie zdecydowała się na zorganizowanie 2 edycji międzynarodowej konferencji “WE! are Clinical Research”. Tegoroczne wydarzenie będzie trwało 2 dni i oprócz omawiania badań klinicznych, skupi się także na start-upach z branży med-tech. Organizatorzy wierzą, że połączenie tych dwóch obszarów jest kluczowe do wypracowania pomysłów na poprawę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i wyników pacjentów, które będą odpowiednio dopasowane do świata badań klinicznych poprzez opracowywanie i wdrażanie projektów mających na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności tych metod.

Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony będzie dyskusji na temat oceny projektów med-tech. Rozpocznie się on sesją panelową, po której przedstawiciele start-upów biorących udział w konkursie przedstawią swoją działalność. Jury opierając się na kryteriach oceny, czy dane pomysły mogą przyczynić się do poprawy systemu ochrony zdrowia oraz czy mają potencjał wdrożenia, wyłonią zwycięzcę nagrody – 3-miesięcznego programu akceleracyjnego współtworzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, GUMED oraz BIOForum. Po ogłoszeniu wyników odbędą się tematyczne warsztaty.

Podczas drugiego dnia specjaliści dokonają przeglądu nowych, kluczowych osiągnięć i megatrendów w badaniach klinicznych. Omówią oni takie tematy jak innowacyjne terapie w badaniach klinicznych oraz proces walki z chorobami rzadkimi od badań klinicznych nad lekami poprzez ich rejestrację do refundacji. Zajmą się także rozporządzeniem dotyczącym refleksji nad wdrożeniem badań klinicznych produktów leczniczych z perspektywy europejskiej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, które odbędzie się już w dniach 14, 15 października w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie!