🎯 Związek Firm Biotechnologicznych BioForum został Partnerem Strategicznym stoiska narodowego podczas BIO Convention 2023!

Chcemy zaprosić do udziału wszystkie polskie firmy biotechnologiczne do udziału w konferencji, która należy do jednej z najważniejszych konferencji rynku #biotech na świecie.

Poniżej krótkie punkty dla których warto uczestniczyć w BioConvention 2023 (5-8/06/2023 Boston, USA).

Są to najważniejsze targi skupiające firmy związane z wdrażaniem rozwiązań biotechnologicznych z całego świata, które:

✅ świadczą usługi oparte na analizach biomedycznych (tzw. CRO i CDMO),
✅ są przedstawicielami klastrów firm biotechnologicznych z całego świata – mid size & big pharma
✅ pomniejsze firmy biotechnologiczne z bardzo różnych dziedzin – przedstawiciele funduszy inwestycyjnych
✅ przedstawiciele firm z dziedziny business development

W roku 2022 konferencja (zobacz podsumowanie tutaj) zgromadziła 12.000 uczestników, przy czym z 8.000 można było się umówić (poprzez platformę) na spotkania bezpośrednie w celu odbycia spotkań o bardziej celowanej tematyce. Dzięki temu KAŻDA firma, niezależnie od profilu działalności, znajdzie międzynarodowych partnerów biznesowych

Zgłoszenia do współtworzenia stoiska za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego Polska Agencja Inwestycji i Handlu przyjmuje do 28 lutego 2023 roku.

📆 Spotkajmy się w Bostonie podczas BIO Convention 2023 w dniach 5-8 czerwca!

PAIH stworzył katalog firm i instytucji obecnych na POLSKIM NARODOWYM STOISKU!