Powstało Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców

//Powstało Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców
10 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja prasowa powołanego PSNLiN.

Na konferencji podano, że Stowarzyszenie zostało „powołane w związku z aktualną sytuacją zdrowotną  i podejmowanymi decyzjami, które budzą nasze wątpliwości i coraz większy niepokój”.

Podczas konferencji założyciele Stowarzyszenia wyrazili swój niepokój dotyczący obecnej sytuacji Służby Zdrowia w Polsce, programu szczepień, zrzeczenia odpowiedzialności za skutki szczepień przez firmy farmaceutyczne szczepieniu na Covid-19, NOP oraz szczepieniu dzieci.

Na stronie możemy przeczytać, że głównymi założeniami działania organizacji jest:

  • Wprowadzenie zasady wolności wykonywania zawodu lekarza w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie, wolności od narzuconych procedur , z poszanowaniem praw człowieka wymienionych w „ Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie biologii i medycyny”.  Umożliwienie leczenia zgodnie z sumieniem lekarskim i  z zasadą „Primum non nocere”.
  • zapewnienie wolności słowa i stworzenie przestrzeni do swobodnego i równego dialogu dotyczącego zagadnień medycznych i związanych z medycyną.
  • Stowarzyszenie będzie udzielać pomocy prawnej lekarzom – członkom PSNLiN
  • Będziemy prowadzić działania na rzecz realizacji podstawowego prawa człowieka i pacjenta do swobodnej, świadomej, opartej na szczegółowej informacji, zgodzie na leczenie, zabiegi profilaktyczne i diagnostyczne oraz możliwość wyboru terapii
  • Niemniej istotnym elementem działalności stowarzyszenia będzie prowadzenie działalności naukowej, oświatowej propagującej postawy prozdrowotne, nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami lekarskimi i naukowcami w Polsce i na świecie.
  • W stowarzyszeniu powołaliśmy zespoły, które będą zajmowały się poszczególnymi problemami. Wyniki prac zespołów będą jawne i dostępne na stronie stowarzyszenia.

Na konferencji podano, że Stowarzyszenie porównuje się do powstałych tego typu organizacji na świecie: America’s Frontline Doctors (USA), Children’s Health Defense (USA), World Freedom Allience (UK), organizacja naukowa zrzeszająca 30 tys lekarzy i 30 tys pielęgniarek i pielęgniarzy we Francji , do której dołączyła Narodowa Akademia Medyczna, organizacje lekarzy we Włoszech, w Hiszpanii – Medicos por la Verdat.

Zapis konferencji dostępny jest na stronie Stowarzyszenia.

Strona www Stowarzyszenia.

2021-06-17T22:14:29+02:00
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda