W Polsce powstanie HUB biotechnologiczny

//W Polsce powstanie HUB biotechnologiczny

Biotechnologia to dziedzina gospodarki, która co roku zyskuje na znaczeniu. Coraz większe środki przeznaczane są na badania, sprzęt oraz rozwój i ponoszenie kwalifikacji pracowników. Rząd widząc potencjał kryjący się w tej dziedzinie powołał HUB biotechnologiczny. Czym ma się zajmować i jakie korzyści mogą czerpać z tego polskie firmy przedstawiamy poniżej.

Na stronie Ministerstwa możemy przeczytać, że „Utworzenie hubu biotechnologicznego stworzy przedsiębiorcom przestrzeń do rozwoju i prowadzenia badań nad nowymi lekami”. Docelowo HUB ma umożliwić polskim firmą biotechnologicznym i farmaceutycznym tworzenie leków i terapii w kraju tak, aby były one bardziej konkurencyjne cenowo. Czy oznacza to ułatwienia w tworzeniu leków, skrócone lub ułatwione procedury wprowadzania leków do obrotu, a może ułatwienia prawne w tym zakresie?

Na stronie gov.pl możemy przeczytać, że „w ramach realizacji projektu, w zależności od potrzeb przedsiębiorców, planuje się zbudowanie przestrzeni obejmującej:
– część badawczą (laboratoria biologii molekularnej, analityczne, toksykologiczne, hodowli komórkowych, biosyntezy, laboratorium wysokoprzepustowych badań struktury krystalograficznej białek),
– zespół laboratoriów o określonej klasie czystości: A w otoczeniu B, laboratoria klasy C i D,
– laboratoria o danym stopniu bezpieczeństwa biologicznego: BSL-1, BSL-2, BSL-3, BSL-4
– wystandaryzowane laboratoria badań przedklinicznych (zwierzętarnia),
– centrum wytwarzania leków: instalacje mediów czystych, mikrobiologia, naważalnia, pożywkarnia, biosynteza, izolacja komórek, oczyszczanie, formulacja,
– zespół laboratoriów do wytwarzania elementów kompletnych technologii dla medycyny spersonalizowanej.”

Pod koniec 2020 roku Premier powołał Pełnomocnika ds. Rozwoju Sektora Biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych został dr n. med. Radosław Sierpiński – p.o. Prezes Agencji Badań Medycznych. To właśnie jednym z głównych zadań Pełnomocnika ma być monitorowanie utworzenia polskiego hubu biotechnologicznego oraz Narodowego Frakcjonatora Osocza.
Ma także zająć się przygotowywaniem propozycji zmian przepisów oraz wypracowanie rozwiązań mających na celu kształtowanie wzajemnych relacji między podmiotami gospodarczymi, publicznymi i naukowymi, a wiemy, że wiele uczelni i firm ma kłopot z zajmującymi dużo czasu procedurami współpracy. Wiemy, że biotechnologia jest dziedziną, która przypomina wyścigi o zgłoszenia, patenty czy certyfikację leków.

„Powstanie polskiego hubu biotechnologicznego Warsaw Health Innovation Hub jest inicjatywą wypracowaną we współpracy z Agencją Badań Medycznych, której ideą jest ścisłe partnerstwo publiczno-prywatne, pozwalające na identyfikację najpilniejszych problemów w systemie opieki zdrowotnej oraz ich szybkie i skuteczne rozwiązanie. Powstanie Warsaw Health Innovation Hub ma być wielopodmiotową platformą pragmatycznie wykorzystującą innowacyjne rozwiązania do pomocy pacjentom i poprawy systemu opieki zdrowotnej w Polsce, a w kolejnych etapach ma stanowić podwaliny pod budowę w Warszawie hubu biotechnologicznego” czytamy na stronie biotechnologia.pl

Utworzenie hubu biotechnologicznego pokazuje jak jest to ważna dziedzina także w polskiej gospodarce. Jego powstanie pozwoli na wzrost rozwoju branży biotechnologicznej i farmaceutycznej w Polsce i zwiększenie konkurencyjności polskich firm na świecie.

2021-05-04T16:10:57+02:00
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda