Powstanie Związku Biotechnologicznego receptą na zwiększenie konkurencyjności polskich firm biotechnologicznych na rynku.

//Powstanie Związku Biotechnologicznego receptą na zwiększenie konkurencyjności polskich firm biotechnologicznych na rynku.

Powstanie Związku Biotechnologicznego receptą na zwiększenie konkurencyjności polskich firm biotechnologicznych na rynku.

Jak skutecznie konkurować z największymi zagranicznymi graczami? Dzięki połączeniu sił i stworzeniu związku Biotechnologicznego Polskie firmy zamierzają skutecznie konkurować na globalnym rynku.

Pandemia pokazała, że biotechnologia to nauka przyszłości. – Branża biotechnologiczna ma duże znaczenie dla gospodarki, zwłaszcza że jest to biznes ukierunkowany na umiędzynarodowienie badań naukowych i globalną dystrybucję produktów – wskazuje dr Konrad Hennig, członek Związku Biotechnologicznego. Co roku na badania i rozwój biotechnologii przeznacza się coraz większe środki. W raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego („Biotechnologiczny skok w przyszłość czy dryf?”) to właśnie biotechnologia jest najbardziej perspektywicznym obszarem dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i danych. Biotechnologia to rozwój, ale i tysiące miejsc pracy, a dla wielu chorych szansa na normalne życie.
W ostatnim czasie firmy biotechnologiczne zyskały na znaczeniu i zaliczyły znaczące wzrosty. Wszystko za sprawą koronawirusa i szczepionek, które uważane są przez wielu za jedyne remedium na zakończenie pandemii i odmrożenie gospodarki. Dzięki połączeniu sił i zasobów polskie firmy mają szansę stać się konkurencyjne na rynku – taki jest cel utworzonego związku.

2021-05-04T16:13:22+02:00
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda